AVG

Privacy statement Salon Lux Inleiding Salon Lux neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@salonlux.nl

Wie is Salon Lux? Salon Lux is de eenmanszaak Beauty & Wellness Salon Lux, kantoorhoudende te (5223 CC) Den Bosch aan Celciusstraat, 68, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57268711. Salon Lux is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salon Lux de verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe gebruikt Salon Lux jouw gegevens? Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Salon Lux persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Salon Lux voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Salon Lux worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? Salon Lux heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. . 

Wat zijn jouw rechten? Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Salon Lux over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Salon Lux. Je kunt verzoeken dat Salon Lux je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Salon Lux te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Salon Lux of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Salon Lux te verkrijgen. Salon Lux zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Salon Lux je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Salon Lux Een verzoek kan verstuurd worden naar info@salonlux.nl. Salon Lux zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Salon Lux een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Salon Lux je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: ·         Verwerkers Het kan zijn dat Salon Lux verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Salon Lux ze? Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Salon Lux worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Salon Lux worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kan je terecht met klachten en vragen? Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Salon Lux je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@salonlux.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Salon Lux jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@salonlux.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens